top of page
רקע.jpg

אתם ואתן, גיבורים וגיבורות
ואתם לא לבד

טופס הזמנת אות גבורה

אות הגבורה.

במקום לשלוף תג נכה, במקום להתלבט אלף פעם אם לבקש מביטוח לאומי תג נכה כי לא נעים, כי לא נוח, כי מביך,

במקום לנסות להסביר כל פעם, ומה אם יגידו, ומי ייעלב, ומי ייפגע,

במקום לנסות להסתדר בלי תג הנכה, ולהתנצל על הרעש, על הבלאגן, הבכי או חוסר הנוחות,

במקום להרגיש לא בנוח שאתם שונים, אחרים,

במקום להרגיש שכל הזמן יש לכם צרכים מיוחדים,

במקום להתפתל, במקום להתנצל,

הכנו לכם אות גבורה.

אות שתישאו על הבגד מתי שתזדקקו לו.

אות הגבורה הזה יסמן שאתם גיבורים. שאתם מתגברים. כשתבחרו לענוד אותו – מסביבכם ידעו שאתם גיבורים ומתגברים עכשיו, שאתם לא מתביישים בקושי שלכם.

למרות שאתם גיבורים כל הזמן – כשאתם מחייכים בבוקר, כשאתם הולכים לעבודה כרגיל, כשאתם מצליחים להשיג עוד אוויר ועוד כוח בשבילכם, בשבילו, בשבילה, בשביל האחים שלהם – כשאתם עונדים את התג אתם מבקשים שיקלו עליכם, שיתחשבו בכם, שיחמלו עליכם.

שיושיטו לכם יד, שיפנו בשבילכם חניה, שיתנו לכם להתקדם בתור, שלא יתרגשו אם פרצתם בבכי כששאלו אתכם מה שלומכם, ואולי שפשוט יסתכלו עליכם ויגידו לכם – אנחנו לא יודעים מה אתם עוברים, אבל אנחנו מחבקים אתכם ושולחים לכם כוחות.

האותות האלה מיועדים לכולם. למתמודדים ולבני משפחותיהם. לכל מי שמרגיש שהוא צריך, מתי שהוא צריך.

אפשר לענוד אותם בבית כשכואב – בלי להגיד כלום, ואז בבית ידעו שצריך עכשיו להיות קצת יותר רגישים. אפשר לענוד אותם ברחוב, אפשר במפגשים משפחתיים או חברתיים, אפשר לענוד אותם לבית הספר, לבית הכנסת, לעבודה או להופעה.

אפשר לענוד אותם בכל פעם שאתם מרגישים גיבורים, או כשאתם מרגישים שאתם צריכים להיות.

הם יתנו לכם כוח,

ויעזרו לאחרים להעניק לכם חמלה.

אתם באמת גיבורים.

bottom of page