top of page
pexels-pixabay-236215.jpg

מאות אלפי הורים בישראל
מתמודדים עם ילדים הסובלים
מקשיים רגשיים, דיכאון וחרדה

עיגול-02-02-01.png
עיגול-02-02-01.png

הכאב

התמודדות עם ילדים עם קשיים רגשיים,
דיכאון וחרדה מייצרת קושי רב ויומיומי
להורים ולמשפחה וכיום לא קיים עבורם מערך תמיכה

הבעיה

עיגול-02-02-01.png

"לפעמים אני מרגישה בדיוק כמוה,
רוצה להכנס למיטה ולא לצאת"

רקע.png

"אני אובד עצות, הלב שלי עומד להתפוצץ מכאב.
אני לא יודע איזה צעד לעשות שלא יפגע בה"

אמיר, אב לבת 10

אני נטולת אנרגיות. אפס מוטיבציה
מזדהה עם הרצון שהכל פשוט יגמר..."

רקע.png

שירה, אמא לבן 15

רקע.png

יעל, אמא לבת 12

היקף הבעיה

12-16 חודשי המתנה לטיפול פסיכיאטרי/פסיכותרפי
(מתוך דו"ח מבקר המדינה 2021)

כ-100,000 ילדים ונוער סובלים מקשיים רגשיים משמעותיים, כשלמחציתם יש פגיעה בתפקוד היומיומי (מכון ברוקדייל 2021)

400 משרות של פסיכותרפיסטים ו-280 משרות של פסיכיאטרים חסרות במערכת

כ-40% עליה באבחנות של דיכאון, חרדה ופגיעות עצמיות בקרב בני נוער בתקופת הקורונה (ע"פ מחקר של מכבי שירותי בריאות 2022)

pexels-kat-smith-736843.jpg

מוקד הלב:
מערך תמיכה להורים

יתרונות התמיכה בהורים:

קייס מנג'מנט

חיסכון במשאבים כתוצאה מאבחון מוקדם

חיסכון בעלויות טיפול בבית ביחס לאשפוז או פנימיות 

יכולת לאיתור מוקדם

השפעה על התפתחות המחלה ומניעת התדרדרות

מתן יכולת לטיפול שוטף

טיפול בבני המשפחה הנוספים

עיגול-02-02-01.png

מוקד הלב

מערך תמיכה להורים - מערכת תמיכה זמינה ונגישה 24/7
משולבת כלים טכנולוגיית וליווי אישי, המאפשרת להורים לתמוך בילדיהם המתמודדים, לשפר את מצב המחלה שלהם ולהקל על הכאב היומיומי שחוות המשפחות המתמודדות.

bottom of page